Szkolenia

Szkolenia liderów sprzedaży i członków MDRT

Szkolenia liderów
sprzedaży
i członków MDRT

Cykl szkoleń dla Liderów sprzedaży
lub Agentów, którzy za cel wybrali sobie
tytuł pełnego Członka MDRT lub Aspiranta
MDRT.
Przyswojenie nowej filozofii sprzedaży
ubezpieczeń, praca na portfelu,
pozyskanie nowego klienta,
warsztaty sprzedażowe, gorące krzesła,
motywacja, praca „nad głową” i wiele innych
zagadnień.

21 tylu Agentów uzyskało tytuł
członka lub Aspiranta MDRT za rok 2021

Konferencje
sprzedażowe

200, 400, a może 1000 osób na sali?
Dla nas to nie problem.
Cała filozofia sprzedaży pokazana
w jeden lub dwa dni,
połączona z pokazowymi scenkami
i „gorącymi krzesłami”.

Szkolenia liderów
indywidualne

Wsparcie indywidualne Agenta, szkolenia,
spotkania 1 na 1 i rozmowy telefoniczne.
Dobranie jak najlepszych metod i rozwiązań
do sposobu pracy. Dodatkowo wsparcie
marketingowe, wizerunkowe na każdym
kroku współpracy.

162 Agentów szkoli się u Nas
regularnie w każdym miesiącu

Grupy szkoleniowe
do 100 osób

Pojedyncze szkolenia lub systematyczna
praca z grupami do 100 osób pozwala
nie tylko na znakomite „osłuchanie”,
ale też na warsztaty sprzedażowe, które dają
natychmiastowy efekt.
Oczywiście efektywna praca,
praca na portfelu, pozyskanie Klienta,
ścieżki sprzedaży i wiele innych.

Masz pytania?

skontaktuj się za nami

lub zadzwoń